Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2014_-2_6_2014

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 2. 6. 2014

 

Přítomni: RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, T. Bílá, PhDr. L. Foberová, Ph.D., Mgr. M. Urbanec, Ph.D. J. Skácelík, Mgr. P. Rataj, B. Holzäpfl

Omluveni: prof. Mgr. J. Štreit, Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D.

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc., Ing. Mgr. J. Svoboda

Předseda senátu přivítal nového člena studentské komory AS FPF SU Bohuslava Holzäpfla. Členka studentské komory AS B. Smijová úspěšně ukončila studium. AS FPF SU projednal a schválil č. j. 6/14/AS – Rozpis finančních prostředků na r. 2014, tento rozpis vychází z již schváleného rozpočtu FPF SU, komentář podal děkan fakulty a tajemník.

Finanční prostředky jsou rozepsány na jednotlivé součásti podle přesně stanovených pravidel. Struktura je stejná, rozpočet vyrovnaný, obsahuje komentáře k jednotlivým položkám, materiál byl projednán s vedoucími pracovišť. Nově se objevuje rozpis dotací na jednotlivá výzkumná centra.
Hlasování: 8 pro

AS FPF SU projednal a schválil č. j. 5/14/AS Studijní plány FPF SU. Komentář podal děkan fakulty, všeobecně došlo k minimálním změnám. Změny se projevily především v návaznosti na nově reakreditované obory.
Hlasování: 8 pro

Různé: Předseda senátu poděkoval členům AS FPF SU za účast na pracovním workshopu, který svolal pan rektor dne 26. 5. 2014.

Příští zasedání AS FPF SU bude 6. 10. 2014 ve 13.00 hod.

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu FPF SU ze dne 2. června 2014

 

  1. AS FPF SU schvaluje Návrh rozpisu příspěvku a dotace FPF SU v Opavě pro rok 2014.
  2. AS FPF SU schvaluje Studijní plány FPF SU v Opavě na akademický rok 2014/2015.

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS FPF SU