Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2014_-3_11_2014

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 3. 11. 2014

 

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, T. Bílá, PhDr. L. Foberová, Ph.D., Mgr. M. Urbanec, Ph.D. J. Skácelík, Mgr. P. Rataj, B. Holzäpfl

Omluveni:

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc., O. Pupík,  A. Holeš

 

O. Pupík -  předseda ASPSU přednesl žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajišťování činnosti a akcí pořádaných ASPSU (Majáles, ples SU, poplatky OSA – viz. příloha).

J. Siostrzonek – funkce a činnost tohoto orgánu je pro fakultu důležitá, je nutné zviditelňovat fakultu na veřejnosti. Byl vznesen dotaz, jak taková činnost probíhá na ostatních součástech univerzity.  Karvinská součást s ASPSU nespolupracuje, upřednostňují AIESEC.

Děkan – tyto aktivity zasluhují finanční podporu. Děkan se musí poradit s ekonomem a nalézt formu podpory, aby mohly být peníze vyčleněny. Zváží i možnost využití stipendijního fondu. Částku bude možno začlenit do rozpočtu fakulty. V tomto kontextu byl navržen bod usnesení. Pro usnesení hlasovalo všichni členové AS FPF SU – 10 hlasů pro. Bude nutné pro příští rok předložit návrh požadavků a následně předložit vyúčtování.

 

Volby kandidáta na děkana FPF SU, informaci podala předsedkyně volební komise (viz. přiložený protokol z otevírání obálek), doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. – 4 nominace, prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. – 29 nominací. Termín představování kandidátů Akademické obci FPF SU bude upřesněn.

 

Studentská komora tlumočila stížnost na informace o době otevření kanceláře kolejí a menz a informování studentů na webu fakulty. Děkan již projednal s tajemníkem FPF SU a náprava je zajištěna.

 

Další stížnost na provoz kanceláře vědy a výzkumu, konkrétně na nepřítomnost Mgr. K. Scheeové, řešení zajistí děkan.

 

Příští řádné zasedání AS FPF SU bude 1. 12. 2014 ve 13.00 hod. v zasedací místnost děkanátu, proběhnou volby kandidáta na funkci děkana FPF SU za přítomnosti kandidátů, kteří budou mít možnost před volbou odpovědět na otázky senátorek a senátorů.

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu FPF SU ze dne 3. listopadu 2014

 

  1. AS FPF SU doporučuje vedení FPF SU projednat a realizovat finanční podporu pro činnost ASPSU.

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS FPF SU