Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2014_-3_3_2014

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 3. 3. 2014

 

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 3. 3. 2014

 

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, J. Skácelík, Mgr. P. Rataj,  Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., T. Bílá, PhDr. L. Foberová, Ph.D., B. Smijová

Omluveni:  Mgr. M. Urbanec, Ph.D.

Hosté:  prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc., Ing. Mgr. J. Svoboda

 

Na toto řádné zasedání AS FPF SU nebylo předloženo žádné číslo jednací.

 

Děkan informoval o rozpočtu fakulty. Mezi kritéria rozdělování peněz z MŠMT se zařadilo také kritérium zaměstnanosti a nezaměstnanosti absolventů.

Bude realizováno nové pracoviště – Centrum audiovizuální tvorby (vedoucí pracoviště prof. Birgus, jeho zástupce mgr. J. Siostrzonek + 1 organizační pracovník). Je důležitá prezentace a propagace fakulty. Toto zviditelnění fakulty se týká všech ústavů – vytvoření tištěných letáků s informacemi a odkazy.

 

Informace o přijímacím řízení –  evidováno je cca 1000 přihlášek do bc., nav. a mgr. studia,
cca 500 vkladů do ISTAG ve fázi zpracování

 

Diskutovalo se o neoficiálním videu, které vytvořili studenti multimediálních technik, vyjadřovali se k tomu vedoucí některých reklamních agentur.

 

Tajemník informoval o výroční zprávě o hospodaření. Bude předložena na příští zasedání AS FPF SU. Fakulta měla vyrovnaný rozpočet s kladným výsledkem. Bude také předložen rozpočet 2014, kritéria a metodika tvoření rozpočtu jsou stejná jako v předchozích letech, návrh budou připomínkovat jednotliví vedoucí ústavů.

 

Diskutovalo se také a objektu kolejí na Palhanci. Budovy by vyžadovala rekonstrukci (výměna oken, topení). Úprava uvnitř budovy na jedno či dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím., další případné využití budovy. Probírala se také o dopravní dostupnost tohoto objektu.

Dotaz k volbám děkana – na podzim 2014, volba a s ní spojené náležitosti budou probíhat dle schváleného Jednacího a volebního řádu.

Zasedání Akademické obce se uskuteční v květnu 2014.

 

Mgr. J. Siostrzonek pozval členy AS FPF SU na vernisáž výstavy dne 13. 3. V 17.00 hod. v Domě umění.

 

Příští zasedání AS FPF SU se bude konat 7. 4. 2014 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.