Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2014_-7_4_2014

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 7. 4. 2014

 

Přítomni: RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, T. Bílá, PhDr. L. Foberová, Ph.D., B. Smijová, Mgr. M. Urbanec, Ph.D.

Omluveni: prof. Mgr. J. Štreit, J. Skácelík,  Mgr. P. Rataj,  Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D.

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc., Ing. Mgr. J. Svoboda

 

AS FPF SU projednal č. j.  3/14/AS – Výroční zpráva o hospodaření za r. 2013. Děkan fakulty informoval o finančních tocích na fakultě v r. 2013. Rozpočet skončil jako vyrovnaný. Hospodářský výsledek byl kladný. Tajemník informoval o tom, že rozpočet skončil v kladných číslech, finanční prostředky byly převedeny do fondu provozních prostředků. Došlo k mírnému poklesu průměrné mzdy na fakultě.

Hlasování:  6 pro

 

AS FPF SU projednal č. j. 2/14/AS – Ročenka FPF za rok 2013.

Děkan – jsou zde zachyceny veškeré aktivity na fakultě za rok 2013. Případné gramatické nesrovnalosti nahlásit p. Tammeové. AS FPF SU bere předložený materiál na vědomí.

Hlasování: 6 pro

 

Různé:

Tajemní fakulty poděkoval děkanovi za vědecké a výzkumné aktivity. V této oblasti  (podpora RIV) fakulta získává více fin. prostředků, dotace je vyšší. Tyto aktivity by mohl také ocenit i vedení univerzity. K návrhu na ocenění děkana FPF SU se připojil i AS FPF SU, tento návrh ocenění bude uveden i v usnesení AS FPF SU.

Hlasování: 6 pro bod usnesení.

 

Děkan – rozpočet ani rozpis fin. prostředků na rok 2014 nejsou zatím k dispozici, musí být schválen senátem SU. Komplikované jsou výpočty zaměstnatelnosti absolventů, důležité jsou také zahraniční granty, hodnocení kvality.

 

Zasedání AO – 13. 5. 2014 – 10.00 hod. (místo bude upřesněno). Je vhodné pozvat rektora a předsedu AS SU. Poté bude následovat řádné zasedání AS FPF SU.

 

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu FPF SU ze dne 7. dubna 2014

 

  1. AS FPF SU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FPF SU za rok 2013.
  2. AS FPF SU bere na vědomí a souhlasí s Ročenkou FPF SU 2013.
  3. AS  FPF SU navrhuje cestou rektora ohodnotit děkana FPF SU na základě výborných výsledků hospodaření fakulty dosažených ve složitých ekonomických podmínkách r. 2013.
  4. Svolání zasedání Akademické obce FPF SU je určeno na den 13. května 2014 v 10:00.

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS FPF SU