Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2015_-14_12_2015

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 14. 12. 2015

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, PhDr. L. Foberová, Ph.D., T. Bílá, Mgr. M. Urbanec, Ph.D., Mgr. P. Rataj,  J. Skácelík

Omluveni: B. Holzäpfl

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc., BcA Bc. M. Zeman (předseda volební komise)

 

Program zasedání:

Různé:

Volby do AS SU FPF. Komentář podal předseda volební komise M. Zeman. V některých přihláškách k volbám byly zjištěny formální nedostatky odporující dikci příslušného článku Volebního a jednacího řádu SU FPF. Konkrétně do studentské komory v tomto případě odpovídala 1 přihláška (9 neplatných), do komory akademických pracovníků odpovídalo 7 (4 neplatné). Aby volby mohly proběhnout, protože dle Statutu SU FPF musí mít senát SU FPF 10 členů /4 komora studentská, 6 komora akademických pracovníků/, rozhodl M. Zeman vrátit přihlášky navrhovatelům k opravě. Všechny se však nepodařilo doručit včas zpět. Došlo tak k procesní chybě předsedy volební komise, která mohla generovat nerovnost v postavení kandidátů. Volební komise situaci vyhodnotila, operativně vyhlásila zrušení voleb a neprodleně byly se spoluúčastí předsedy AS SU FPF vypsány volby opakované. Pro plnou informovanost akademické obce fakulty vydala volební komise podrobné vyjádření, zveřejněné dne 4. 12. 2015. Od vypsání opakovaných voleb do AS SU FPF vše probíhá v přesné dikci Volebního a jednacího řádu.

Děkan doporučil zveřejnit přesný vzor přihlášek. Dále pro budoucnost navrhnul u kandidátních listin do studentské komory prostor pro komisi a možné korekce, kdy kandidát má uveden studijní obor, který sám o sobě generuje studijní program a ten lze doplnit bez účasti kandidáta.

Skácelík – upozornil na zveřejňování aktualit na facebooku fakulty, bude napraveno.

P. Vojtal – zpracoval žádosti o mimořádná stipendia a žádosti podstoupil děkanovi, děkan předal k vyřízení žádost doc. Čapskému.

Došla „Adventní výzva Kolegia Paměti národa“ (k nahlédnutí u Z. Bergrové).

J. Štreit – informoval o spolupráci a propojení FPF a FVP, společný sociologický projekt s romskou tématikou.

 

Příští zasedání AS SU FPF se bude konat 4. 1. 2016 od 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.