Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2015_-1_6_2015

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 1. 6. 2015

 

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, PhDr. L. Foberová, Ph.D., Mgr. M. Urbanec, Ph.D., T. Bílá,  J. Skácelík,  B. Holzäpfl, Mgr. P. Rataj

Omluveni:

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc., Ing. Mgr. J. Svoboda, doc. PhDr. P. Kolář, CSc.

 

Program:

V úvodu vystoupil host zasedání doc. PhDr. P. Kolář, CSc. (vedoucí ÚCJ) a informoval o svém pracovišti. ÚCJ je stabilizované pracoviště – angličtina, němčina, italština. Kombinované studium jazyků + doktorské studium.  Nemají prof. a hab. řízení.. Studenti se dotazovali na výuku polštiny – tato výuka je záležitostí KLJ.

AS FPF SU projednal a schválil č. j. 7/15/AS – Návrh rozpočtu FPF pro rok 2015. Rozpočet byl schválen senátem SU. Zatím nebylo připraveno rozdělení fin. prostředků na jednotlivé součásti. V metodice rozdělování došlo k určitým změnám. Tajemník hovořil o tom, že rozpočet musí být vyrovnaný -  vzdělávací činnost, doplňková činnost, koleje a menzy (kladný hospodářský výsledek) . Bude následovat rozpis prostředků na jednotlivá pracoviště.
Hlasování: 10 hlasů pro

AS FPF SU projednal a schválil č. j. 6/15/AS – Studijní plány na akad. rok 2015/2016. Studijní plány byly projednány s jednotlivými vedoucími ústavů. Jsou v nich pouze minimální změny.
Hlasování: 10 hlasů pro

 

Různé:

  • Děkan informoval o tom, že bude nutné svolat mimořádné zasedání AS FPF SU (22. 6. 2015 ve 13.00 hod.???).
  • P. Rataj – studenti pořádají sportovní turnaj, dotaz na možnost finančního příspěvku. Děkan prověří, zda je možné financovat ze stipendijního  fondu  (dotaz na doc. Čapského).
  • Dotaz na koleje na Hradecké – správcem je fakulta.
  • Prof.  Štreit pozval senátory na výstavy na Sovinci.
  • Byl zpracován a podán návrh rektorovi na udělení Zlaté medaile SU dr. Sommerovi

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 1. 6. 2015

  1. AS SU FPF schvaluje návrh rozpočtu SU FPF na rok 2015.
  2. AS SU FPF schvaluje studijní plány SU FPF na akademický rok 2015/2016.

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF