Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2015_-29_6_2015

Zápis z mimořádného zasedání AS FPF SU dne 29. 6. 2015

 

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, PhDr. L. Foberová, Ph.D., Mgr. M. Urbanec, Ph.D., T. Bílá,  J. Skácelík,  B. Holzäpfl, Mgr. P. Rataj

Omluveni: Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc., Ing. Mgr. J. Svoboda

 

AS FPF SU projednal a schválil č. j. 8/15/AS -  Návrh rozpisu příspěvku a dotace FPF v Opavě pro rok 2015.  O materiálu informoval děkan – vše bylo projednáno s vedoucími jednotlivých ústavů. Prostředky na vzdělávání, institucionální podporu – RIV – částečné financování Výzkumných center (ÚHV, ÚF). Financování vědy musí být zcela průhledné, použity a vyúčtovány musí být pouze pro účely vědy, nelze  tyto fin. prostředky použít na cokoliv jiného.  Ministerstvo připravuje novou metodiku hodnocení vědy, hodnocení kvality vědy, bude nutné dokládat jak velké fin. prostředky spotřebovává naše fakulta na vědu. Krytí vědeckého  výzkumu – Vědecká centra (nová metodika by měla platit snad od r. 2017).

Dotazy:

Vojtal – kolik činí dotace rozpočtu z rezervního fondu? Tajemník – vloni se z rezervního fondu nečerpalo nic, letos asi 7,5 mil. Kč. Financování budov na Hradecké se převedlo na fakultu. Dotace na vzdělávání je kryto z našich fondů. Rozpočet je předložen jako vyrovnaný.

Různé:

Děkan informoval o výhledu na příští období, situace je vážná, Ministerstvo nedokáže vyjádřit jak to bude do budoucna, počet financovaných studentů, RIV??? Ministerstvem nebyl proveden příslušný výpočet – děkan konstatoval totální chaos.

Humanizace prostředí na fakultě – na Bezručově nám. 13 využití půdních prostor, Masarykova – využití zahrady, nádvoří, po odstěhování UK další zázemí. Na Hradecké se uvažuje o rozšíření Gastrocentra (v omezené míře).

J. Skácelík tlumočil dotaz O. Pupíka (ASPSU) – v první polovině září chce Asociace uspořádat seznamovací sezení pro nastupující 1. ročníky. Zda by bylo možné zájemce ubytovat na Hradecké za sníženou cenu? Byla by to akce pro všechny studijní obory, informace o studu, o městě (kde je jaká hospoda atd.), o škole atd.

Děkan projedná s tajemníkem,  případně na tuto akci pozvat zástupce  studijního oddělení.

 

Příští zasedání AS FPF SU bude po prázdninách bude 5. 10. 2015 ve 13.00 hod.

 

 

Usnesení z mimořádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 29. 6. 2015

 

 

AS SU FPF schvaluje návrh Návrh rozpisu příspěvku a dotace Filozoficko-přírodovědecké fakulty
v Opavě pro rok 2015.

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF