Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2015_-2_11_2015

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 2. 11. 2015

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, PhDr. L. Foberová, Ph.D., T. Bílá, Mgr. M. Urbanec, Ph.D., Mgr. P. Rataj

Omluveni: B. Holzäpfl,  J. Skácelík

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc.

 

AS FPF SU projednal a schválil č. j. 10/15/AS – Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FPF v Opavě, SU v Opavě na období 2016-2020. Komentář podal děkan fakulty. Podpora studijních programů, vědy a výzkumu, podpora jednotlivých oborů.

Hlasování: 8 hlasů pro

 

AS FPF SU projednal a schválil č. j. 11/15/AS – Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FPF v Opavě, SU V Opavě pro rok 2016. Komentář podal děkan, jedná se o aktualizaci – převzaté z univerzitních materiálů, mění se pouze úkoly, které se týkají naší fakulty. Na VR FPF SU dne 29. 10. 2015 byly provedeny dílčí změny, tyto bylo doporučeny VR FPF SU a zaneseny do materiálu.

Hlasování: 8 hlasů pro

 

Různé:

 1. Předseda senátu poděkoval místopředsedům  za účast na imatrikulaci a promocích.
 2. Vyhlášení voleb do AS FPF SU – končí volební období celého senátu FPF SU (únor 2016)
 3. Navržení členů volební komise: dr. Vojtal navrhuje Bc. M. Zemana (ÚF), Mgr. Rataj navrhuje  Bc. Lucii Tomiczkovou (ÚA) a Mgr. Andreu Hořínkovou (ÚA), dr. Foberová navrhuje – Mgr. Janu Brožovskou Onderkovou, Ph.D. (ÚBK), dr. Siostrzonek navrhuje Miluši Jančovou (ITF).
 4. Komise pro tajné hlasování o složení volební komise pro volby do AS FPF SU: T. Bílá (předsedkyně), Mgr. Rataj (člen), dr. Siostrzonek (člen).
 5. Všichni členové AS FPF SU hlasovali a všechny hlasovací lístky byly platné. Všichni navržení členové volební komise byli zvoleni.
 6. Tato volební komise si zvolí svého předsedu.
 7. Poděkování archeologům za akci pasování 1. ročníků studentů archeologie (zúčastnil se i děkan).
 8. Poděkování Mgr. Z Urbánkové za propagaci fakulty, Čt uvedla přímý přenos z instalace observatoře na Bezručově nám. 13.
 9. Příští zasedání AS FPF SU bude 14. 12. 2015 od 13.00 v zasedací místnosti děkanátu.

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 2. 11. 2015

 1. AS SU FPF schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na období 2016–2020.
 2. AS SU FPF schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty Opavě pro rok 2016.
 3. V souladu s Volebním a jednacím řádem senátu SU FPF vyhlašuje předseda senátu volby do senátu SU FPF.
 4. Do volební komise byli zvoleni Bc. et BcA. Miroslav Zeman, Mgr. Andrea Hořínková, Miluše Jančová, Bc. Lucie Tomiczková, Mgr. Jana Brožovská-Onderková, Ph.D.
 5. Zvolená komise zahájí svou činnost neprodleně a na svém zasedání zvolí svého předsedu

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF