Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2015_-2_2_2015

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 2. 2. 2015

 

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, PhDr. L. Foberová, Ph.D., Mgr. M. Urbanec, Ph.D. J. Skácelík, Mgr. P. Rataj, B. Holzäpfl

Omluveni: T. Bílá

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc., ing. Mgr. J. Svoboda,  O. Pupík, S. Neoralová, doc. Ing. P. Sosík, Dr., Mgr. D. Radek, Mgr. H. Komárková, P. Waleczko, RNDr. S. Hledík, Ph.D., ing. E. Vavrečková, Ph.D.

 

O. Pupík informoval o ASPSU, potravinová sbírka dopadla dobře, probíhá sběr víček od pet lahví, studenti budou darovat krev ve Slezské nemocnici. Otázka financování ASPSU, zda jsou dotováni i z jiných součástí SU. Byl vznesen dotaz na spolupráci s karvinskou součástí SU, nespolupracují – ASPSU zastupuje primárně opavskou část. V Karviné ISEC.. Finance – od SU dostávají příspěvky na Majáles. Mají svou právní subjektivitu, financování bude možné formou mimořádných stipendií ze stipendijního fondu. V současné době vedení ASPSU pracuje na nových stanovách.

 

P. Waleczko informoval o opavské pobočce Historického klubu. Požádal vedení fakulty o finanční příspěvky na chod tohoto klubu, který má asi 40 členů. Představil opavskou pobočku Historického klubu, organizují přednášky, Letní školy, exkurze. Finanční podporu potřebují na výlohy spojené s přednáškami, exkurzemi. Pořádají akce ve spolupráci s Ústavem historických věd. Financování formou stipendií, z fondu institucionální podpory. HK nemá svou právní subjektivitu, ústředí je v Praze. Byla zvážena možnost grantů magistrátu města Opavy. Nutné ještě jednání a upřesnění s tajemníkem FPF SU.

 

Na toto zasedání AS FPF SU byli přizváni vedoucí ústavů – doc. Ing. P. Sosík, Dr. (vedoucí ÚI), ing. E. Vavrečková (vedoucí ÚLGAT), RNDr. S. Hledík (vedoucí ÚF). Jednalo se především o změnách ve vedení univerzity, možnostech vzájemné spolupráce mezi jednotlivými ústavy na FPF SU. Jednalo se o informativní setkání.

Ing. E. Vavrečková, Ph.D. stručně informovala o ÚLGATu, specifická studia zaměřená také na praktickou rovinu, na výuku jazyků, vědeckou rovinu. Stěhování celého ústavu do areálu na Hradecké ulici.

RNDr. S. Hledík, Ph.D. informoval o situaci na ÚF, spolupráci s ostatními ústavy (ÚI, ITF, MÚ), vynikající publikační činnost pedagogů, mají 2 výzkumná centra. Problémy – kvalita studentů, nedostatek prostor, přijímací řízení (motivační přijímačky). Hovořil také o interakci s rektorátem, navrhl k zamyšlení některé podněty (elektronická evidence dovolených, lékařských prohlídek pedagogů, školení BOZP). Problematická výuka jazyků – zaměřit se na odborné znalosti.

Doc. Ing. P. Sosík, Dr. hovořil o výuce na ÚI, vyjmenoval studijní obory. V této oblasti je velká konkurence. Kvalita a množství studentů není dobrá. ÚI už prezentoval svou činnost v OD Breda. Při rozvoji ústavu napomáhají projekty OPVK, nedostatek prostor. Více zpopularizovat výuku informatiky. Rovněž problematika výuky angličtiny, nedostatečná pro odbornost, zde možnosti spolupráce s ÚF. Malá aktivita ve výměnách programu Erasmus a nutný důraz na reciprocitu výměn.

 

J. Siostrzonek, dotaz na metodiku rozdělení prostředků z RUV ve vztahu rektorát – fakulta. Děkan konstatoval, že bude uplatněna stejná metoda jako v oblasti RIV.

Děkan podal základní informace k přípravě rozpočtu SU.

 

Řádné zasedání AS SUFPF se uskuteční v pondělí 2. března ve 13 hodin v zasedací místnosti děkanátu. Na jednání budou pozváni vedoucí ITF, ÚA a ÚHV.