Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2015_-2_3_2015

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 2. 3. 2015

 

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, PhDr. L. Foberová, Ph.D., Mgr. M. Urbanec, Ph.D.

Omluveni: T. Bílá, Ph.D. J. Skácelík, Mgr. P. Rataj, B. Holzäpfl

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc., doc. PhDr. J. Knapík, Ph.D., doc. PhDr. V. Janák, CSc., Mgr. J. Heczko, Ph.D.

 

AS FPF SU projednal č. j. 1/15/AS – Návrh proděkanů pro funkční období 2015 – 2019. Nedošlo ke změně. Děkan nevylučuje, že by mohl být v budoucnu navržen ještě další proděkan

Senát bere na vědomí a souhlasí.  6 hlasů pro.

Děkan informoval, že bude prodloužen termín pro podávání přihlášek na FPF SU do 13. 3. 2015.

 

Různé:

Na zasedání senátu byli přizváni tři vedoucí ústavů – ÚHV (doc. Knapík), ÚA (doc.  V. Janák), ÚBK  (mgr. J. Heczko).

Doc. V. Janák, CSc. informoval o ÚA, který samostatně funguje od r. 2009. Zmínil problém klesajícího počtu studentů i uchazečů. Informoval o vědecké činnosti ústavu – Výzkum mikroregionu Studénka, záchranné výzkumy. V r. 2014 ukončen evropský projekt. Příprava dalších možných projektů – vyhlídky na r. 2016.

Doc.  PhDr. J. Knapík, Ph.D. – informoval o struktuře ÚHV, Výzkumných centrech zřízených na ÚHV, byly ukončeny tři evropské projekty.

Mgr. J. Heczko, Ph.D. – informoval o struktuře ÚBK, zvažují nové obory. Vědecká činnost převážně jednotlivci. GAČR nebyl přijat žádný projekt. Umělecké obory – úspěšná reprezentace ÚBK i celé fakulty.

 

V průběhu zasedání odešel Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., a Mgr. M. Urbanec, Ph.D.

 

Příští zasedání AS FPF SU se bude konat 13. 4. 2015 ve 13.00 hod. zasedací místnosti děkanátu.

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 2. 3. 2015

 

1. AS SU FPF bere na vědomí a souhlasí s návrhem proděkanů SU FPF pro funkční období 2015-2019.

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS FPF SU