Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2015_-4_5_2015

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 4. 5. 2015

 

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, PhDr. L. Foberová, Ph.D., Mgr. M. Urbanec, Ph.D., T. Bílá,  J. Skácelík,  B. Holzäpfl

Omluveni: Mgr. P. Rataj

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc.

 

Různé:

  1. Jednání AS FPF SU navazovalo na zasedání AO fakulty. Senátoři reagovali na email studenta Ondřeje Mazurka (viz. přiložený text). Jednalo se o prostory a zázemí pro studenty v budovách SU. Děkan bude tuto záležitost řešit komplexně. Na Bezručově nám. 13 to zatím nejde – probíhá rekonstrukce, poté se bude problém řešit okamžitě. Senátoři se byli podívat v půdních prostorách uvedeného objektu. Z části by se tyto prostory daly využít jako zázemí a odpočívárna pro studenty. Bude se uvažovat o prostoru na nádvoří Bezručovo nám. 13, likvidace „unimo buněk“ a další možné využití tohoto prostranství. Na Masarykově  v budoucnu proběhne, dle sdělení tajemníka, rekonstrukce dlažby v atriu. Zatím lze atrium využívat pro venkovní posezení, lze také využívat zahrady v objektu Masarykova.
  2. Oceňovaní pracovníků. Dr. Vojtal přednesl návrh na udělení zlaté medaile dr. Sommerovi u příležitosti jeho životního jubilea (85 let). Přítomní senátoři se jednohlasně shodli, návrh podá  AS FPF SU a děkan.

 

Příští zasedání AS FPF SU se bude konat 1. 6. 2015 od 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.

 

 

Zápis z řádného zasedání Akademické obce FPF SU dne 4. 5. 2015

Přítomni: dle prezenčních  listin

  1. Byla přednesena zpráva o činnosti AS FPF SU za období 13. 5. 2014 – 4. 5. 2015. Zprávu přednesl předseda AS FPF SU dr. Vojtal.
  2. Byla přednesena zpráva o činnosti studentské komory AS FPF SU za období 13. 5. 2015 – 4. 5. 2015. Tuto zprávu přednesla senátorka T. Bílá.
  3. Zprávu o činnosti Filozoficko – přírodovědecké fakulty za období 13. 5. 2015 – 4. 5. 2015 přednesl děkan prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc.
  4. Diskuse, usnesení.

Diskuse:

Dr. Siostrzonek informoval AO o dopise studenta O. Mazurka, týkajícího se  zázemí pro studenty FPF SU (následně o této záležitosti bylo jednáno na řádném zasedání AS FPF SU). Jednalo se o humanizaci studentského života v rámci školy. Informace o těchto záležitostech a plánech do budoucna podal tajemník FPF SU.

Usnesení: s textem usnesení souhlasili všichni přítomni