Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2015_- 5_10_2015

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 5. 10. 2015


Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, PhDr. L. Foberová, Ph.D., T. Bílá,  J. Skácelík, Mgr. P. Rataj

Omluveni: Mgr. M. Urbanec, Ph.D., B. Holzäpfl,

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc.


AS FPF SU projednal a schválil č. j. 9/15/AS - Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017. Komentoval děkan – podmínky pro přijímací řízení se nemění.
Hlasování: 8 hlasů pro.

Různé:

 • Fakultní komise ISIP – navrhnout člena z řad senátorů studentské komory. Navržen Mgr. P. Rataj.
  Hlasování: 7 hlasů pro
 • V únoru 2016 končí volební období celého AS FPF SU. Na příštím zasedání budou vyhlášeny volby, pravděpodobně na začátek prosince 2015, nutno navrhnout volební komisi.
 • Děkan informoval o problému se sestavením rozvrhu fakulty pro ZS 2015/2016, bude svolána porada k tomuto problému, bude patrně nutné změnit systém přípravy.
 • J. Siostrzonek – některé dataprojektory v učebnách nejsou funkční
 • Byla otevřena debata ohledně případného zřízení bufetu v rámci fakulty.
 • Děkan informoval o rozpočtu na příští rok, bude relativně stejný jako letos.
 • Příští zasedání AS FPF SU se koná 2. 11. 2015 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.

 

 

Usnesení z mimořádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 5. 10. 2015

 

 1. AS SU FPF schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017.
 2. Do fakultní komise ISIP byl volbou delegován za AS SU FPF Mgr. Petr Rataj.

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF