Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2015_-5_1_2015

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 5. 1. 2015

 

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, PhDr. L. Foberová, Ph.D., Mgr. M. Urbanec, Ph.D. J. Skácelík, Mgr. P. Rataj, B. Holzäpfl

Omluveni: T. Bílá

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc.

 

AS FPF SU projednal a schválil č. j. 10/AS/14 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro doktorské studijní programy. Materiál komentoval děkan – podmínky přijímacího řízení se v porovnání s předešlými lety nemění.
Hlasování: 9 pro

 

Různé:

Hovořilo se o setkání zástupců univerzit s novým vedením magistrátu. Na tomto jednání nebylo řečeno nic konkrétního, vedení města teprve začíná. Projednána další spolupráce univerzity s magistrátem do budoucna (podpora Majáles a jiných aktivit). Byly vyhlášeny městské granty. Další jednání s vedením města povede děkan.

Děkan informoval o prezentaci fakulty na veřejnosti, studenti se domluví s Mgr. Urbánkovou, prezentovat studentské aktivity, vědecké aktivity, společenský život, studentskou tvorbu (např. ITF instalace fotografií).

K dotazu předsedy ASPSU na možné finanční příspěvky fakulty na provoz ASPSU. Nutno kontaktovat tajemníka FPF SU, dohodnout s ním způsob financování a další postupy.

Dr. Siostrzonek navrhl možnost setkávání AS FPF SU s vedoucími jednotlivých součástí FPF SU, vzájemná komunikace, vztah nového vedení univerzity se součástmi fakulty atd.
Děkan – pozvat vedoucí ústavů na jednání senátu, součinnost senátu SU se senátem FPF SU. Dohodnout termín tohoto setkání, děkan navrhl termín 15. 1. 2015 ve 13.00 hod. na děkanátě. Zástupce senátu SU pozve děkan ve spolupráci s předsedou AS FPF SU.

 

Příští zasedání AS FPF SU se koná 2. 2. 2015 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu. Pozvat  zástupce ÚLGATu, Fyziky, ITF. Na další zasedání AS FPF SU budou pozváni další hosté.

 

 

Usnesení

 

  1. AS SU FPF schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy na FPF SU pro akademický rok 2015/2015.

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS FPF SU