Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2016_-10_5_2016

Zápis z řádného zasedání AS SU FPF dne 10. 5.  2016

 

Přítomni: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., PhDr. Petr Vojtal, doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. RNDr. Petr Slaný, Ph.D., Tereza Bílá, Mgr. Petr Rataj, RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., BcA. Bc. Ondřej Durczak, Dominika Nová

Omluveni:

Hosté: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Nebylo předloženo žádné číslo jednací.

 

Různé:

Děkan informoval o prospěchových stipendiích, bylo projednáno s prod. Korbelářovou, bude doladěno a realizováno. Podpora aktivit studentů mimo fakultu.

Přednáška M. Žantovského  - konstatována malá účast za FPF.

Děkan ocenil studentský filmový festival – Opavský páv.

Humanizace – byl instalován venkovní nábytek (Masarykova, Bezručovo nám. 13), dále se bude pokračovat dle možností.

J. Siostrozonek – nikdo na AO nediskutoval, nikdo neměl připomínky či náměty. P. Vojtal – zasedání AS SU FPF jsou veřejná, kterýkoliv člen AO se může zúčastnit.

O. Durczak – oficiální FC stránky fakulty – zviditelnit tuto stránku, zobrazovat pro uchazeče – placená služba. Děkan by toto podpořil, nutno vyhodnotit (cena x odezva), důležité by bylo, co uveřejnit – např. výstupy AVT, Multimediálních technik (filmy, spoty) – zveřejňovat na FC. Dělit informace na vážné a společenské.

T. Bílá – návrh, aby příští volby do senátu probíhaly také na Hradecké.

 

Příští zasedání AS SU FPF bude 6. 6. 2016 od 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.

 

 

Zápis z řádného zasedání Akademické obce SU FPF dne 10. 5. 2016

Přítomni: dle prezenčních listin

  1. Byla přednesena zpráva o činnosti AS SU FPF za období 5. 5. 2015 – 9. 5. 2016. Zprávu přednesl předseda AS SU FPF  PhDr. P. Vojtal.
  2. Byla přednesena zpráva o činnosti studentské komory AS SU FPF za období 5. 5. 2015 – 9. 5. 2016.  Tuto zprávu přednesl předseda studentské komory AS SU FPF  BcA. Bc. O. Durczak.
  3. Zprávu o činnosti Filozoficko–přírodovědecké fakulty za období 5. 5. 2015 – 9. 5. 2016 přednesl děkan fakulty Prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc.
  4. Diskuse, návrh usnesení.

Diskuse:

Usnesení: Se zprávami předsedy AS SU FPF, předsedy studentské komory AS SU FPF a děkana FPF textem souhlasili všichni přítomni členové AO.

Hlasování: všichni přítomní pro