Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2016_-4_4_2016

Zápis z řádného zasedání AS SU FPF dne 4. 4. 2016

 

Přítomni: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., PhDr. Petr Vojtal, doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. RNDr. Petr Slaný, Ph.D., Tereza Bílá, Mgr. Petr Rataj, RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., BcA. Bc. Ondřej Durczak, Dominika Nová

Omluveni: prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

Hosté: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., Ing. Mgr. Josef Svoboda

 

Předseda senátu přečetl program zasedání.

Hlasování:  9 hlasů pro

 

AS SU FPF projednal a schválil č. j. 4/16/AS – Návrh rozpisu finančních prostředků a dotace FPF SU pro rok 2016. Informace a komentář podal děkan. Z peněz na vědu se dává 20 % na režijní náklady fakulty, což je maximum.  V deficitu je stále nejvíce ÚA a také ÚI. Finanční základ fakulty tvoří ÚF a ITF. Vědecká výkonnost se zvyšuje. Ve vzdělávací činnosti nedošlo ke změně.

Příspěvek MŠMT bude o 0.86 % nižší. Přidělování financí z MŠMT jsou letos mimo přepočty přijatých studentů. Všichni vedoucí byli s tímto materiálem seznámeni. J. Siostrzonek konstatoval, že ITF bude nadále solidární s ostatními ústavy, ty se ovšem musí snažit svou finanční situaci zlepšovat.

Hlasování: 9 hlasů pro

 

AS SU FPF projednal a schválil č. j. 2/16/AS – Výroční zpráva o hospodaření FPF za rok 2015. Informace podal tajemník fakulty a děkan. Celkový hospodářský výsledek je vyrovnaný.

Hlasování: 9 hlasů pro

 

AS SU FPF  projednal a poté vzal na vědomí č. j 3/16/AS  - Výroční zpráva FPF za r. 2015. Komentoval děkan.

Hlasování: 9 hlasů pro

 

Zasedání Akademické obce 2016 – návrh 10. 5. 2016 v 10 hodin v posluchárně H3, poté bude následovalo řádné zasedání AS SU FPF. Děkan vypíše „děkanské volno“.

 

Děkan postoupil studentské komoře dopis ohledně rozšíření dotazníku prostřednictvím zástupců AS SU FPF.

Informace o počtu uchazečů – 1087 (nejsou tam zařazeni zájemci o navazující studium)

P.Vojtal – dotaz na tajemníka – jak pokračuje humanizace prostředí na FPF pro studenty? Odpověděl tajemník – rozmístění stolů a židlí bude probíhat hned. Dále se uvažuje o půdní vestavbě na Bezručově nám. 13, pak snad zastřešení Masarykovy.

Dotaz na dislokace prostor po knihovně na Masarykově. Prostor pro IT bude řešen v rámci dislokace knihovny.

Spisovna bude na Hradecké.

J. Siostrzonek – mohla by být místo knihovny kavárna?

Parkoviště pro Bezručovu bude na Hauerové.

V učebnách chybí počítačové vybavení, bedýnky, zatemnění, klimatizace v některých prostorách.

T.Bílá – dotazník ohledně obsahu prodejích automatů. Obsah automatů je v kompetenci prodejce (vlastníka). Výsledky ankety mezi studenty tajemník postoupí vlastníkovi.

Mikrovlnná trouba na Hradecké v prostorách odpočívárny H3, nebude problém ji instalovat.

Předseda ASPSU O. Pupík jednal s tajemníkem ohledně příspěvku studentů na akce asociace. Zatím nedodal podklady pro rozpis finančních prostředků.

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 4. 4. 2016

 

  1. AS SU FPF schvaluje Návrh rozpisu příspěvku a dotace Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě pro rok 2016
  2. AS SU FPF schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě za rok 2015
  3. AS SU FPF bere na vědomí a souhlasí s Výroční zprávou Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě za rok 2015
  4. Zasedání Akademické obce SU FPF bude svoláno dne 10. května v 10 hodin

 

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF