Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2016_-5_12_2016

Zápis z řádného zasedání AS SU FPF dne 5. 12. 2016

 

Přítomni: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., PhDr. Petr Vojtal, RNDr. Petr Slaný, Ph.D., Mgr. Petr Rataj, MgA. Mgr. Ondřej Durczak, prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., Jiří Skácelík

Omluveni: Tereza Bílá. Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Hosté: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., Ing. Mgr. J. Svoboda, Mgr. Marie  Crhová, Ph.D.

 

AS SU FPF projednal a schválil  č. j. 13/16/AS  - Plán realizace strategického záměru Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě pro rok 2017. Komentář podal děkan.

Hlasování: 8 hlasů pro

 

Různé:

  • Děkan informoval o počtu studentů k 21. 11. 2016 – 1597. Pokles počtu studentů u humanitních oborů.
  • Proděkanka Crhová  (předsedkyně volební komise) informovala o průběhu voleb.
  • Informace o senátu SU, došlo k volbě nového předsedy Ing. Werner Bernatík, Ph.D. (OPF Karviná)
  • Naši studenti se zúčastnili mítinků v Praze k 17. listopadu
  • Byla vznesena otázka na fungování databáze evidence publikačních výsledků jednotlivých pracovníků FPF SU. Proděkanka Crhová se bude informovat.

 

Příští řádné zasedání AS SU FPF se bude konat 9. 1. 2017 od 13.00 hod. v zaseací místnosti děkanátu FPF.

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 5. 12. 2016

1. AS SU FPF schvaluje Plán realizace strategického záměru Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě pro rok 2017.

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF