Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2016_-6_6_2016

Zápis z řádného zasedání AS SU FPF dne 6. 6.  2016

 

Přítomni: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., PhDr. Petr Vojtal, RNDr. Petr Slaný, Ph.D., Mgr. Petr Rataj, RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., BcA. Bc. Ondřej Durczak

Omluveni: prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., Dominika Nová, Tereza Bílá

Hosté: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

 

AS SU FPF projednal a schválil č. j. 5/16/AS – Studijní plány na akademický rok 2016/2017. Komentář podal děkan fakulty – nedošlo k zásadním změnám, materiál neobsahuje stud. plány ITF, které nebyly dodány. J. Siostrzonek informoval, že stud. plány budou neprodleně dodány, ale nedošlo v nich k žádným podstatným změnám, úpravy jsou minimální.

Hlasování: 6 hlasů pro

 

Různé:

  • Informace děkana 6. 6. 2016 ve 14.00 zahájení výstavy fotografií v trolejbuse MHD Opava.
  • V současné době vzniká Akreditační úřad. FPF předložila návrhy akr. materiály ještě k současné akredi. komisi MŠMT. Zatím není ještě zcela jasné, jak bude Akreditační úřad fungovat (hlavně obsazení vedení tohoto úřadu ještě není jasné).
  • Na základě novelizovaného zákona o VŠ bude nutné přepracovat Statut FPF SU, zajištění optimálního fungování fakulty.
  • Děkan poskytl rozhovor do tisku, informoval o uplynulém ak. období.
  • Chystají se nová pravidla financování VŠ, snaha o zrušení průhledného hodnocení vědy RIV, situace je zatím dosti nepřehledná.
  • P. Rataj – pozval všechny senátory na sportovní den spolupořádaný Archeologickým klubem  2. 7. 2016 14.00 hod., hřiště M. Hoštice.
  • O. Durczak – dotaz na fakultní web. Vytvořit 2 sekce, kdo toto zajistí technicky, graficky (zodpovědná osoba prod. Bakala)?

 

Příští zasedání AS SU FPF se bude konat 19. 9. 2016 od 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 6. 6. 2016

  1. AS SU FPF schvaluje Studijní plány SU FPF na akademický rok 2016/17.

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF