Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2016_-9_6_2016

Zápis z mimořádného zasedání AS SU FPF dne 9. 6.  2016

 

Přítomni: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., PhDr. Petr Vojtal, RNDr. Petr Slaný, Ph.D., Mgr. Petr Rataj, RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., Tereza Bílá, Dominika Nová, doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Omluveni: prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., BcA. Bc. Ondřej Durczak

Hosté: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

 

AS SU FPF projednal a schválil doplněné č. j. 5/16/AS – Studijní plány SU FPF na akademický rok 2016/2017. Komentář podal děkan fakulty – materiál byl doplněn o plány ITF, které obsahují minimální úpravy. Bod 1. usnesení ze zasedání AS SU FPF dne 6. 6. 2016 je zrušen a nahrazen dnešním usnesením.

Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

Usnesení z mimořádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 9. 6. 2016

  1. AS SU FPF ruší bod 1. Usnesení ze dne 6. 6. 2016
  2. AS SU FPF schvaluje Studijní plány SU FPF na akademický rok 2016/17.

 

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF