Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2017_-18_12_2017

Zápis z řádného zasedání AS SU FPF dne 18. 12. 2017

 

Přítomni: PhDr. Petr Vojtal, RNDr. Petr Slaný, Ph.D., MgA. Mgr. Ondřej Durczak,  RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., Bc. Ondřej Mazurek

Omluveni: Bc. Jiří Skácelík, Mgr. Petr Rataj, Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

Hosté: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., Ing. Mgr. J. Svoboda

 

Předseda AS přivítal nového člena senátu Bc. Ondřeje Mazurka, který nastoupil na uvolněné místo ve studentské komoře.

 

Různé:

O. Mazurek, informoval o iniciativě studentů – senátorů vedoucí k založení pracovní skupiny v rámci zařízení „facebook“. Předseda AS konstatoval, že na takovýchto stránkách studenti mohou vykonávat libovolnou činnost dle vlastního uvážení. Nicméně vyzval studentskou komoru AS k aktualizaci svých stránek na oficiálním webu fakulty, protože stále uvádí zastaralé a neaktuální údaje.

 

Tajemník informoval o prodeji stravenek a nové možnosti elektronické stravovací karty (na bázi bankovních karet) umožňující využívání také automatů v prostorách školy.

 

O. Mazurek, dotaz na možnost zřízení bufetu v uvolněných prostorách na Masarykově třídě. Tajemník konstatoval, že určující je rozhodování rektorátu SU, téma projedná s paní kvestorkou. J. Siostrzonek upozornil na úbytek studentů, což by se jistě dotklo i provozu uvažovaného zařízení. Zatím jsou předmětné prostory určeny pro vzdělávací účely v rámci projektů.

 

Otázka nového kinosálu v areálu na Hauerově, využití pro Studentský filmový klub. Děkan vyslovil souhlas, tajemník dále projedná.

 

Možnost nového informačního systému univerzity, děkan konstatoval, že vše je v kompetenci vedení univerzity.

 

Příští řádné zasedání AS SU FPF se bude konat 8. 1. 2018 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.