Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2017_-18_7_2017

Zápis z mimořádného zasedání senátu SU FPF dne 18. 7. 2017

 

Přítomni: prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., RNDr. Petr Slaný, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., Mgr. MgA. Ondřej Durczak, Bc. Jiří Skácelík, PhDr. Petr Vojtal

Omluveni: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., Mgr. Petr Rataj, Mgr. Ondřej Hložek

Hosté: doc. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

 

Předseda přivítal přítomné, k navrženému programu nebylo připomínek.

 

Legislativní záležitosti

Jako první bod programu předložil děkan pět legislativních dokumentů FPF, jeden dokument předložil předseda senátu FPF. Všechny materiály prošly právní oponenturou, její výsledky byly zakomponovány. Legislativní komise senátu provedla finální úpravu dokumentů.

Děkan předložil tyto materiály.

 1. Statut Slezské univerzity v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
  Hlasování: 7 hlasů pro, materiál schválen.
 2. Jednací řád Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
  Hlasování: 7 hlasů pro, materiál schválen.
 3. Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů Slezské univerzity v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
  Hlasování: 7 hlasů pro, materiál schválen.
 4. Disciplinární řád pro studenty Slezské univerzity v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
  Hlasování: 7 hlasů pro, materiál schválen.
 5. Volební řád Akademické senátu Slezské univerzity v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
  Hlasování: 7 hlasů pro, materiál schválen.

Předseda senátu SU FPF předložil tento materiál:

 1. Jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
  Hlasování: 7 hlasů pro, materiál schválen.

 

Personální záležitosti

Děkan předložil návrh na jmenování doc. Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D. za člena vědecké rady FPF. Pro tajnou volbu jmenovaného kandidáta byla určena volební komise ve složení Bc. Jiří Skácelík (předseda), RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., Mgr. MgA. Ondřej Durczak. Členům AS bylo předáno 7 volebních lístků. Výsledky tajného hlasování:

Všechny volební lístky platné, 7 hlasů pro.

 

Různé

J. Skácelík, dotaz na děkana. Ubytování pro studenty 1. ročníků dvou fakult (FPF, FVP) v rámci akce Seznamovák pro 1. ročníky druhý víkend v září. Jde o koleje na Hradecké. Děkan přislíbil podporu, organizátoři se mají obrátit přímo na tajemníka fakulty.

Děkan informoval o stavu využití kolejí na Palhanci, zatím jen 20 přihlášených studentů, zvažuje se možnost zakonzervování objektu v rámci dosažení úspor.

J. Siostronek dotaz na využití uvolňovaných prostor v souvislosti s dokončováním Hauerovy, děkan potvrdil, že redislokace je vyřešena. P. Slaný se tázal na prostory po knihovně SU na Masarykově třídě, děkan potvrdil přípravu využití pro odpočinkově studijní prostory.

 

 

Usnesení z mimořádného zasedání AS SU FPF ze dne 18. 7. 2017

 1. AS SU FPF schvaluje Statut Slezské univerzity v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
 2. AS SU FPF schvaluje Jednací řád Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
 3. AS SU FPF schvaluje Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů Slezské univerzity v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
 4. AS SU FPF schvaluje Disciplinární řád pro studenty Slezské univerzity v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
 5. AS SU FPF schvaluje Volební řád Akademické senátu Slezské univerzity v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
 6. AS SU FPF schvaluje Jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
 7. Kandidátem na jmenování členem Vědecké rady FPF byl zvolen doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

 

PhDr. Petr Vojtal

předseda AS SU FPF