Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2017_-6_11_2017

Zápis z řádného zasedání AS SU FPF dne 6. 11. 2017

 

Přítomni: PhDr. Petr Vojtal, RNDr. Petr Slaný, Ph.D., Mgr. Petr Rataj, MgA. Mgr. Ondřej Durczak,  RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., Prof.  Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

Omluveni: Bc. Jiří Skácelík

Hosté: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., Ing. Mgr. J. Svoboda

 

AS SU FPF projednal a schválil č. j. 15/17/AS – Výroční zpráva FPF za r. 2016. Bylo změněno organizační schéma, dodány informace o úspěších ITF. Je ještě nutné provést formální úpravu materiálu – důsledně vše sjednotit.

Hlasování: 8 hlasů pro

 

AS SU FPF projednal a vzal na vědomí  č. j. 16/17/AS -  Návrh bakalářských a navazujících  studijních programů k uskutečňování na FPF SU v Opavě a k předložení příslušných žádostí o akreditaci v roce 2017 a 2018 (viz příloha). Budou dále předloženy návrhy na dostudování, návrhy na garanty jednotlivých studijních programů, děkan bude garanty oficiálně jmenovat

Hlasování: 8 hlasů pro

 

Různé:

J. Siostrzonek – dotaz na rekonstrukci sociálních zařízení na Bezručově nám. 13 – tajemník – s rekonstrukcí se počítá

Dotaz na provoz budovy na Palhanci. Informoval tajemník.

 

Příští řádné zasedání AS SU FPF se bude konat 18. 12. 2017 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.

 

---

Návrh bakalářských a navazujících studijních programů plánovaných k uskutečňování na FPF SU v Opavě a k předložení příslušných žádostí o akreditaci v roce 2017 a 2018

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (vč. novely 2016) se předkládá k projednání v Akademickém senátu FPF následující návrh studijních programů (navazujících na akreditované studijní programy, studijní obory s expirací platnosti akreditace do 31. 12. 2019):


Studijní program: Multimediální techniky
Oblast vzdělávání: Fyzika, Umění
Typ: bc., profesní, bez specializace
Garant studijního programu: Gráf, Ph.D.
Forma výuky: prezenční

Studijní program: Počítačová fyzika
Oblast vzdělávání: Fyzika
Typ: nav. mgr., akademický, bez specializace
Garant studijního programu: doc. Török
Forma výuky: prezenční

Studijní program: Computational Physics
Oblast vzdělávání: Fyzika
Typ: nav. mgr., akademický, bez specializace
Garant studijního programu: doc. Török
Forma výuky: prezenční

Studijní program: Informatika a angličtina
Oblast vzdělávání: Informatika, Filologie
Typ: bc., profesní, bez specializace
Garant studijního programu: Langer, Ph.D.
Forma výuky: prezenční

Studijní program: Informatika
Oblast vzdělávání: Informatika
Typ: bc., akademický, bez specializace
Garant studijního programu: Ciencialová, Ph.D.
Forma výuky: prezenční, kombinovaná

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Oblast vzdělávání: Ekonomické obory
Typ: bc., profesní, bez specializace
Garant studijního programu: doc. Plesník
Forma výuky: prezenční

Studijní program: Historie se specializací Památková péče
Oblast vzdělávání: Historické vědy
Typ: bc., profesní, se specializací
Garant studijního programu: Pelc, Ph.D.
Forma výuky: prezenční

Studijní program: Učitelství dějepisu pro SŠ
Oblast vzdělávání: Učitelství
Typ: nav. mgr., profesní, bez specializace, pro sdružené studium (maior, minor)
Garant studijního programu: doc. Gawrecká
Forma výuky: prezenční
Poznámka: na dostudování

Studijní program: Knihovnictví
Oblast vzdělávání: Informatika, Filologie
Typ: bc., profesní, bez specializace, kompletus + pro sdružené studium (maior, minor)
Garant studijního programu: doc. Papík/Planková, Ph.D.
Forma výuky: prezenční, kombinovaná

Studijní program: Knihovnictví se specializací Knihovny komunitního typu se specializací Informační studia
Oblast vzdělávání: Informatika, Filologie
Typ: nav. mgr., profesní, se specializací
Garant studijního programu: doc. Papík
Forma výuky: prezenční, kombinovaná

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ
Oblast vzdělávání: Učitelství
Typ: nav. mgr., profesní, bez specializace, pro sdružené studium (maior, minor)
Garant studijního programu: doc. Holub
Forma výuky: prezenční
Poznámka: na dostudování

Studijní program: Kulturní dramaturgie v divadelní praxi
Oblast vzdělávání: Umění
Typ: bc., profesní, bez specializace
Garant studijního programu: Cindlerová, Ph.D.
Forma výuky: prezenční

Studijní program: Audiovizuální tvorba
Oblast vzdělávání: Umění
Typ: nav. mgr., profesní, bez specializace
Garant studijního programu: doc. Zelinský
Forma výuky: prezenční

Studijní program: Tvůrčí fotografie
Oblast vzdělávání: Umění
Typ: bc., akademický, bez specializace
Garant studijního programu: prof. Birgus
Forma výuky: kombinovaná

Studijní program: Angličtina pro školskou praxi
Oblast vzdělávání: Filologie
Typ: bc., profesní, bez specializace
Garant studijního programu: Glabazňa, Ph.D.
Forma výuky: kombinovaná

Studijní program: Němčina pro školskou praxi
Oblast vzdělávání: Filologie
Typ: bc., profesní, bez specializace
Garant studijního programu: Nálepová, Ph.D.
Forma výuky: kombinovaná

Studijní program: Italština
Oblast vzdělávání: Filologie
Typ: bc., akademický, bez specializace
Garant studijního programu: doc. Klímová
Forma výuky: prezenční, kombinovaná

Studijní program: Anglický jazyk
Oblast vzdělávání: Filologie
Typ: nav. mgr., akademický, bez specializace, kompletus + pro sdružené studium
Garant studijního programu: doc. Kolář
Forma výuky: prezenční, kombinovaná

Studijní program: Německý jazyk
Oblast vzdělávání: Filologie
Typ: nav. mgr., akademický, bez specializace, kompletus + pro sdružené studium
Garant studijního programu: doc. Rykalová
Forma výuky: prezenční, kombinovaná

Studijní program: Učitelství angličtiny pro SŠ
Oblast vzdělávání: Učitelství
Typ: nav. mgr., profesní, bez specializace, pro sdružené studium (maior, minor)
Garant studijního programu: doc. Kolář
Forma výuky: prezenční
Poznámka: na dostudování

Studijní program: Učitelství němčiny pro SŠ
Oblast vzdělávání: Učitelství
Typ: nav. mgr., profesní, bez specializace, pro sdružené studium (maior, minor)
Garant studijního programu: Nálepová, Ph.D.
Forma výuky: prezenční
Poznámka: na dostudování

Zpracovala: prof. Korbelářová, proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci, dne 30. 10. 2017 na základě korektur ústavů po KD dne 9. 10. 2017.

Souhlasí: prof. Stuchlík, děkan

Dne: 30. 10. 2017

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 6. 11. 2017

1.      AS SU FPF schvaluje Výroční zprávu SU FPF za rok 2016 s připomínkami.

2.      AS SU FPF bere na vědomí a souhlasí s Návrhy bakalářských a navazujících studijních programů k uskutečňování na FPF SU v Opavě a k předložení příslušných žádostí o akreditaci v roce 2017 a 2018.

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF